Hadis-Hadis Pilihan

This category contains 21 posts

Mesti Baca: Rahsia untuk Kembalikan Zaman Kegemilangan Islam

Bismillah, Alhamdulillah, Assolatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah melihat bagaimana umat Islam ditindas, digadai maruah, dihina, dicerca, dilukai, dibunuh dan dilakukan berbagai perkara yang di luar kemampuan kita untuk menentang, kini waktu untuk kita muhasabah diri dan bangkit membina kekuatan dan mencapai kegemilangan.

Continue reading

Kuasai Ilmu dalam Al-Quran

Rasulullah SAW. bersabda: “Belajarlah olehmu sekalian akan Al-Quran, bacalah ia dan tekunilah. Maka sesungguhnya permisalan Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, kemudian melaksanakannya adalah seperti bekas yang penuh dengan minyak misik, yang menyebar aromanya di setiap tempat. Dan permisalan orang mempelajari Al-Quran, kemudian menekuni, sedangkan dia berada di rongganya, adalah seperti permisalan bekas yang terbalut oleh misik”. Continue reading

Saksi Nabi Nuh

Dari Abu Said Al Khudri ra., Rasulullah bersabda: Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Beliau menjawab: “Ya, Tuhan!” Tuhan berfirman: “Sudahkah engkau sampaikan ajaran agama?” Beliau menjawab: “Ya, sudah”. Lalu ditanyakan kepada umatnya: “Adakah Nuh menyampaikan kepada kamu?” Mereka menjawab: “Tiada datang kepada kami orang yang menyampaikan peringatan”. Ditanyakan kepada Nuh: “Siapakah yang jadi saksi engkau?” Nuh menjawab: Continue reading

Sya’ban

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah katanya: “Kadang-kadang kami para isteri Nabi tidak sempat membayar puasa Ramadhan yang tertinggal kecuali jika telah tiba bulan Sya’ban. Dan Rasulullah saw tidak pernah berpuasa sebulan penuh atau hampir sebulan terkecuali di bulan Sya’ban. Boleh dikatakan beliau sering berpuasa sunnah di bulan Sya’ban sebulan penuh”. Continue reading

Israk Mikraj

Dari Murrah dari Abdullah dikatakan: “Ketika Rasulullah S.A.W. di Mikrajkan ke Sidratil Munthaha di langit yang keenam, maka di saat itu beliau ditutupi awan. Di tempat itu beliau menerima perintah 5 kali solat fardhu, dan pemberitaan keutamaan akhir surat Al-Baqarah dan berita pengampunan bagi umatnya yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun”. Continue reading

Solat Berjemaah

Dari Abu Darda’ R.A. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tiadalah dari suatu desa atau sahara yang berpenduduk tiga orang (atau lebih), yang tidak didirikan solat (jemaah), kecuali syaitan telah menguasai mereka. Maka tetaplah kamu berjemaah, sesungguhnya serigala itu hanyalah menyergap kambing yang terpencil dari kawanannya”. Continue reading

Puasa

 

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda : “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa; puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberinya pahala.  Continue reading

Solat

Dari Abu Raafi’ dari Abu Hurairah katanya: “Nabi saw pernah bersabda: “Yang pertama sekali akan diperhitungkan dari amalan seseorang hari kiamat kelak adalah solat fardhunya. Jika didapatkan solat fardhunya sempurna, maka dia akan ditulis sempurna, jika solat fardhunya tidak sempurna. maka Allah memerintahkan untuk memeriksa tentang solat-solat sunatnya. Kalau didapatkan ada solat sunatnya maka solat sunat tadi akan menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat didalam solat fardhu, demikian pula cara menghitung amalan-amalan yang lain.”  Continue reading

Hindari Persangkaan Buruk

Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abiz Zinad dari Al-Aaraj dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw. bersabda: “Jauhilah persangkaan buruk, kerana sesungguhnya persangkaan buruk adalah sedusta-dusta perkataan.” Hadis ini adalah hasan sahih. Aku mendengar Abd bin Humaid menyebutkan dari sebahagian sahabat Sufyan berkata: “Sufyan berkata: “Persangkaan ada dua macam iaitu persangkaan yang berdosa dan persangkaan yang tak berdosa. Adapun persangkaan yang berdosa ialah yang menyangka dengan persangkaan buruk dan mengucapkannya dan adapun persangkaan yang tidak berdosa adalah orang yang menyangka dengan persangkaan buruk dan tidak mengucapkannya.”  Continue reading

Pemimpin

Abdullah bin Umar R.A. mengkhabarkan, bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam itu pemimpin dalam keluarganya, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya, dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Khadam itu pemimpin bagi harta majikannya, bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Kata Abdullah, agaknya Nabi saw. juga bersabda: “Laki-laki itu pemimpin bagi harta-benda ayahnya dan bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Kamu seluruhnya adalah pemimpin, bertanggungjawab atas kepemimpinannya.” Continue reading