Ulul Azmi

This tag is associated with 1 post

Salasilah Para Nabi dan Rasul

Nabi-nabi adalah para hamba Allah S.W.T yang telah diberikan wahyu, sementara para Rasul adalah hamba-hamba-Nya yang diberikan wahyu serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Jumlah nabi-nabi ialah seramai 124,000 orang dan 313 daripada nabi-nabi ini telah terpilih menjadi rasul. Continue reading